Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik kan verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid en gebruik van persoonsgegevens
Doeleinden

Verstrekken aan derden
Profilering en cookies
Minderjarigen
Beveiligen en bewaren
Websites van derden
Minderjarigen
Wijzigingen in de privacyverklaring
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Geen verplichting
Autoriteit Persoonsgegevens

Privacybeleid:
s-foto.nl vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd s-foto.nl zich aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld:

Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
Wanneer ik jouw gegevens deel, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

Naam
e-mailadres
Adres
Woonplaats

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
Om een bericht bij een bepaalde foto te kunnen plaatsen.
Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
Indien van toepassing: om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
Om mijn websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden
S-foto.nl kan de door jou verstrekte gegevens doorgeven aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maakt s-foto.nl gebruik van een derde partij voor het afdrukken van foto’s en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Verder zal s-foto de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies
Buiten de gegevens dat u aan s-foto verstrekt, verzameld s-foto geen gegevens van u. Hoogguit kan s-foto.nl website de bezoekers statistieken bijhouden.

Via de website worden geen persoonsgegevens opgeslagen tenzij u een bericht plaatst bij een foto, dan kan er een e-mail en naam zichtbaar zijn voor mij.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. S-foto.nl kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website of diensten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
S-foto.nl kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Omdat u bij mij geen account kunt aanmaken zijn er minimale gegevens zichtbaar voor s-foto.nl.
S-foto.nl zal enkel de gegevens kunnen hebben die u hebt toe stuurt zoals:

Naam
e-mailadres
Adres
Woonplaats

Deze gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om een foto te kunnen versturen naar het opgegeven adres of om een fotoshoot te plannen.

Om misbruik te voorkomen vraagt s-foto je, een schriftelijk verzoek tot inzage ,en je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Geen verplichting.
U bent niet verplicht om mij uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat ik aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kan geven.

Autoriteit Persoonsgegevens.
Natuurlijk helpt s-foto.nl je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Shemuel Fotografie, info@s-foto.nl of ga naar mijn contact pagina. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 21 mei 2018.