Drone Regelgeving

Regels in Nederland vanaf 31 december 2020:
Houd rekening mee dat een nieuwe wetgeving van toepassing is, waarbij u als dronevlieger bij RDW moet registreren. Heeft u een drone die zwaarder weegt dan 250 gram, dan moet u ook een theoriecursus volgen.

Klik hier om naar mijn Drone-pagina te gaan en om mijn drone-shots te zien.

Open category_0

In alle gevallen moet je binnen de Open categorie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet jezelf registreren als dronepiloot als je vliegt met een drone die meer weegt dan 250 gram of als deze voorzien is van een camera waarmee je opnamen kunt maken (de drone zelf hoeft niet geregistreerd te worden);
 • Je moet een theoriecursus volgen als je drone meer weegt dan 250 gram, die resulteert in een EU dronebewijs met een geldigheid van 5 jaar;
 • Het online basisexamen voor categorieën A1-A3 telt 40 meerkeuzevragen. Als je in de A2 subcategorie wilt gaan vliegen komt daar een extra examen met 30 vragen bij;
 • De maximale vlieghoogte is 120 meter. Hoger (bijvoorbeeld bij een gebouw of object) mag alleen mits niet hoger dan 15 meter / verder dan 50 meter van dat gebouw of object en met toestemming van de gebouweigenaar/objectbeheerder;
 • Je moet de drone altijd in het zicht houden;
 • Het is niet toegestaan om buiten de daglichtperiode te vliegen (dat vloeit voort uit de Nederlandse luchtverkeersregels);
 • Je mag niet vliegen in een straal van 3 km rondom kleine vliegvelden (1,2 km in het geval van helihavens) en in CTR gebieden;
 • Je moet rekening houden met de privacy van mensen die mogelijk herkenbaar in beeld komen;
 • Je moet zorgen dat je aansprakelijkheidsverzekering (avp) ook dekking biedt voor schade of letsel veroorzaakt door drones (ga dit na bij je verzekeraar);
 • Als dronepiloot ben je minimaal 16 jaar oud, tenzij je vliegt met een speelgoeddrone of zelfbouwtoestel <250 gram. Met zwaardere drones vliegen mag wel, maar alleen mits een begeleider toezicht houdt en je de theorie-opleiding die geldt voor de betreffende categorie doorlopen hebt;
 • De afstand die je moet aanhouden ten opzichte van mensen is afhankelijk van het gewicht van je drone (zie onderstaande tabel);
 • Na 1 januari 2023 moeten alle nieuw verkochte drones voorzien zijn van een Cx CE label met aanvullende producteisen. Met drones >250 gram zonder zo’n Cx CE label mag je na deze datum alleen nog in de A3 categorie vliegen;
 • Je mag in andere EU lidstaten vliegen, onder dezelfde condities als in eigen land. Neem dus je EU dronebewijs mee op reis!
 • Bron: Dronewatch.nl

open-sub-cat-1

open-sub-cat-2

open-sub-cat-3

Drone Regels

 • U moet de drone altijd kunnen zien.
 • U mag niet boven mensenmenigten vliegen.
 • U mag niet in het donker vliegen.
 • U moet altijd voorrang geven aan alle andere luchtvaartuigen, zoals vliegtuigen, helikopters en zweeftoestellen. Dit betekent dat u direct moet landen zodra u een luchtvaartuig ziet naderen.
 • Houd rekening met No Fly Zone’s. Hier mag je niet vliegen (i.v.m. luchtvaartuigen)
 • Respect de privacy
 • Bestuurder van de drone is altijd verantwoordelijk voor het vliegen met de drone en moet zelf op de hoogte zijn van de huidige wetgeving en privacy wetgeving.

Bron:
Regels rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/regels-hobby-drone
No Fly Zone in Nederland: https://www.godrone.nl/
Wetten betreft overheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0036568/2017-10-07
Regels betreft vliegen in het buitenland: https://uavcoach.com/drone-laws/
Regels betreft vliegen in het buitenland: https://www.droneopreis.nl
Veilig vliegen in nederland: www.veiligvliegen.nl
Regels in 2020: https://www.dronewatch.nl/2019/04/12/dit-is-wat-de-invoering-van-de-europese-drone-regelgeving-medio-2020-voor-nederland-gaat-betekenen/

Uitleg ROC vergunning:
Volledige bevoegdheid: ROC (RPAS Operator Certificate) vergunning
Het ROC is verplicht voor de beroepsmatig inzet van drones van 0 tot 150 kg die tot maximaal 120 meter hoog en tot maximaal 500 m (of 750 meter) horizontaal  van de vlieger mogen vliegen. Er worden eisen gesteld aan de vlieger, het toestel en de manier van opereren (vastgelegd in een Operationeel Handboek). Ook moet de opleiding en keuring worden uitgevoerd door erkende instanties. Doordat er hoge eisen worden gesteld, kunnen via het Operationeel Handboek ook ontheffingen worden verleend om dichterbij mensen, wegen en objecten te vliegen of in een CTR gebied drone werkzaamheden uit te voeren. Dat kan van essentieel belang zijn als mensen of objecten (bv. windmolen of huis) wil fotograferen.

Uitleg ROC-Light vergunning:
Beperkte bevoegdheid: ROC-light voor mini-drones
Sinds 1 juli 2016 kan men toestellen tot 4 kg beroepsmatig inzetten onder het ROC light. Voor het ROC-light is minder opleiding nodig, en heeft u geen toestelkeuring en Operationeel Handboek nodig. Of een ROC-light voor u werkbaar is, is afhankelijk van de toepassing die u voor ogen heeft. Bij de ROC-light gelden echter meer operationele beperkingen.

Klik hier om naar mijn Drone-pagina te gaan en om mijn drone-shots te zien.