Drone Regelgeving

Regels in nederland tot mei 2020: In verband met de veiligheid, mag een drone niet overal vliegen. (onderstaande geld voor particulieren/hobbymatig vliegen tot mei 2020. Vanaf volgend jaar worden de EU-drone regels van kracht, er komt dan een overgangsbeleid van 2 jaar.)

  • U moet de drone altijd kunnen zien.
  • U mag niet boven mensenmenigten vliegen.
  • Vlieg niet boven aaneengesloten bebouwing.
  • U mag niet in het donker vliegen.
  • U moet altijd voorrang geven aan alle andere luchtvaartuigen, zoals vliegtuigen, helikopters en zweeftoestellen. Dit betekent dat u direct moet landen zodra u een luchtvaartuig ziet naderen.
  • Houd rekening met No Fly Zone’s. Hier mag je niet vliegen (i.v.m. luchtvaartuigen)
  • Respect de privacy
  • Bestuurder van de drone is altijd verantwoordelijk voor het vliegen met de drone en moet zelf op de hoogte zijn van de huidige wetgeving en privacy wetgeving.

Bron:
Regels rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/regels-hobby-drone
No Fly Zone in Nederland:  https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/
Wetten betreft overheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0036568/2017-10-07
Regels betreft vliegen in het buitenland: https://uavcoach.com/drone-laws/
Regels betreft vliegen in het buitenland: https://www.droneopreis.nl
Veilig vliegen in nederland: www.veiligvliegen.nl
Regels in 2020: https://www.dronewatch.nl/2019/04/12/dit-is-wat-de-invoering-van-de-europese-drone-regelgeving-medio-2020-voor-nederland-gaat-betekenen/

Uitleg ROC vergunning:
Volledige bevoegdheid: ROC (RPAS Operator Certificate) vergunning
Het ROC is verplicht voor de beroepsmatig inzet van drones van 0 tot 150 kg die tot maximaal 120 meter hoog en tot maximaal 500 m (of 750 meter) horizontaal  van de vlieger mogen vliegen. Er worden eisen gesteld aan de vlieger, het toestel en de manier van opereren (vastgelegd in een Operationeel Handboek). Ook moet de opleiding en keuring worden uitgevoerd door erkende instanties. Doordat er hoge eisen worden gesteld, kunnen via het Operationeel Handboek ook ontheffingen worden verleend om dichterbij mensen, wegen en objecten te vliegen of in een CTR gebied drone werkzaamheden uit te voeren. Dat kan van essentieel belang zijn als mensen of objecten (bv. windmolen of huis) wil fotograferen.

Uitleg ROC-Light vergunning:
Beperkte bevoegdheid: ROC-light voor mini-drones
Sinds 1 juli 2016 kan men toestellen tot 4 kg beroepsmatig inzetten onder het ROC light. Voor het ROC-light is minder opleiding nodig, en heeft u geen toestelkeuring en Operationeel Handboek nodig. Of een ROC-light voor u werkbaar is, is afhankelijk van de toepassing die u voor ogen heeft. Bij de ROC-light gelden echter meer operationele beperkingen.

Klik hier om naar mijn Drone-pagina te gaan en om mijn drone-shots te zien.